Wie zijn wij

Wij, Meesteres Vesta en Meesteres Mystique, zijn hier om je te helpen in je strijd tegen de maatschappelijk opgelegde toxic masculinity, waarvan wij zien dat veel mannen onder gebukt gaan. Nu zien wij het graag dat mannen gebukt gaan. Dat is Onze passie. Echter, wel graag op onze voorwaarden…

Meesteres Vesta

I’m smiling,
that alone should scare you.

Meesteres Mystique

Let’s erase the line,
because I always cross it.

Meesteressen die  achter onze Vestique visie staan en waar je ook terecht kan voor een Vestique opleiding of sessie.

Goddess Red

Geef je aan Mij over

Het verhaal van

Vestique

Vestique staat voor de vrouwelijke superioriteit ten opzichte van mannen. Onze patriarchale samenleving heeft eeuwenlang het valse mannelijke ego gevoed met de overtuiging dat mannen beter waren dan Vrouwen en daarom meer vrijheden verdienden. Omdat mannen in feite inferieur en onzeker zijn ten opzichte van Vrouwen, overschreeuwen ze zichzelf met allerlei macho en grensoverschrijdend gedrag. Dit wordt nog versterkt door hun obsessie met seks. Juist hierdoor zijn ze een makkelijke prooi voor de superieure Vrouw die dit fenomeen zo gemakkelijk tegen hen kan gebruiken.

Vestique gaat over de wensen en verlangens van de Vrouw, die door de slaaf als Godin wordt vereerd. Wij hebben het recht om met Onze slaaf te doen wat we willen, om je te slaan, mishandelen en vernederen, om je te gebruiken en misbruiken met Ons eigen genot als enige doel. Wij hebben het privilege om deze dingen te doen zonder dat Wij daar iets voor terug hoeven te doen. Wij bevelen of vertellen de slaaf wat Onze wensen zijn en verwachten volledige gehoorzaamheid en onderwerping van Onze slaaf. Wij hoeven Ons op geen enkele manier naar Onze slaaf te verantwoorden of te verklaren. De slaaf heeft niet het recht om een tegenprestatie te verwachten.

Wij trainen en kneden de slaaf zoals Wij dat willen. Door regels, houdingen en etiquette maken Wij de slaaf tot een instrument, een verlengstuk van Ons eigen lichaam. De “Lessen voor Vestique slaven” zijn bedoeld om deze training voor de Meesteres zo makkelijk mogelijk te maken. De slaaf leert en traint om een genotsmiddel voor zijn Godin te worden.

Een belangrijk element hierin is kuisheids- en orgasmetraining. De Meesteres bepaalt wanneer en hoe vaak de slaaf mag masturberen en klaarkomen. Aan de andere kant leert de slaaf om klaar te komen op het moment dat de Meesteres dat goedkeurt en daar genot aan beleeft. Dat leidt vaak tot langdurige onthouding, waarbij de slaaf afhankelijk wordt van zijn Godin, want Wij zijn de enige die hem seksuele ontlading kan geven. Door het verlangen naar een orgasme wordt de slaaf erg gehoorzaam en zal hij alles voor Ons doen. Bij deze training wordt meestal een kuisheidsgordel gebruikt, omdat mannen zich niet kunnen beheersen en kuisheid moet worden afgedwongen.

Binnen de training gebruiken wij straf en beloning als middelen om de ontwikkeling van de slaaf verder te bevorderen. Straffen zullen vaak lijfstraffen zijn, maar ook onthouding van dat wat een slaaf het meeste begeert. Ook vernedering kan een vorm van straf zijn. Voor al deze middelen geldt natuurlijk ook vaak dat ze Ons intens plezier geven.

Begrippen

Female Supremacy / Vestique

De overtuiging dat Vrouwen superieur zijn aan mannen en daarom door mannen gediend moeten worden. Mannen, met name onderdanige mannen, bestaan voor het geluk en plezier van Vrouwen. Vrouwen gebruiken mannen om hun eigen wensen en verlangens te vervullen. Vrouwen waarderen een echt onderdanige man.

Female Led Relationship

Een relatie waarbinnen de Vrouw in alles de leider en beslisser is. Haar wil is wet. Dat geldt voor zowel de seksuele relatie, als die er is, als het huishouden en alle andere aspecten van de relatie. De Vrouw bepaalt, de man gehoorzaamt en voert uit. Van oorsprong komt deze term uit de FemDom hoek.

Female Domination

FemDom ligt dicht bij BDSM, waarbij de Vrouw de Dominant is en de man de onderdanige. De Vrouw onderwerpt de man, waarbij (lijf)straffen en vernedering een rol kunnen spelen. We spreken dan ook wel over een D/s relatie.

Matriarchy

Een matriarchaat is een maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap, domineren. De vrouw is het hoofd van het gezin en bepaalt de regels voor de mannen en jongere vrouwen in het gezin. Jonge vrouwen domineren de jonge mannen en vanaf de puberteit alle mannen in het gezin.

Gynarchy

Een politieke en maatschappelijke vorm, waarbij Vrouwen in alles de leiders zijn. De maatschappij is Vrouwgericht en mannen zijn ondergeschikt. Vrouwen leiden het land, bedrijven en gezinnen.

Toxic masculinity

Mannen hebben in de geschiedenis, in religie en ook nu nog in de maatschappij een macho en overheersende rol toebedeeld gekregen. Dit zorgt ervoor dat, vooral ook bij onderdanige mannen, er een giftig mannelijk ego ontstaat. Dit komt voort uit de druk van mannen onderling om zich dominant, superieur en macho te gedragen, omdat ze ander als “mietjes” worden gezien. Daarnaast speelt bij veel mannen de een seksobsessie en -verslaving een rol. Dit kan samen leiden tot allerlei ongewenst gedrag en excessen, met name tegenover Vrouwen

TWO DOMINA’S TEAMING UP

Vestique

Vestique sub

opleiding

Meesteres Vesta & Meesteres Mystique leiden je op tot de ultieme Vestique sub. Wat dit precies inhoudt lees je als je de site braaf bestudeert.

Vestique Domina

opleiding

Wij empoweren vrouwen om zich los te maken van de gewoonte om zich aan te passen, te laten onderdrukken of zich seksueel gedeisd te houden vanwege het oordelende oog van de maatschappij.

Vestique sessie

los te boeken

Tijdens losse sessies laten wij je ervaren wat het is om een Vestique sub te worden. Ons genot gaat jouw genot worden.